Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Certyfikowany kierownik działu kadr i płac

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem kursu jest przygotowanie osób, posiadających podstawową wiedzę i doświadczenie w pracy w dziale kadr i płac do pełnienia funkcji kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie organizacji pracy działu kadrowo-płacowego, zarządzania zasobami ludzkimi, wynagrodzeniami, współpracy z zarządem organizacji, kadrą kierowniczą, pracownikami, związkami zawodowymi, zarządzania informacjami, polityką szkoleniową oraz kształtowania właściwej kultury organizacyjnej i wizerunku organizacji. Istotnym elementem będzie także przygotowanie uczestników kursu do nadzorowania prac związanych z planowaniem i właściwą polityką personalną, rozliczaniem czasu pracy i naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji ZUS i podatkowych. Podczas kursu uczestnicy poznają także zasady opracowywania procedur i regulaminów wewnętrznych, prowadzenia procesów rekrutacyjnych i dokumentacji kadrowej. W sposób kompleksowy zostanie przekazana wiedza i zaprezentowane umiejętności, które stanowią podstawę kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania zadań w zawodzie kierownika działu kadr i płac.

Kontakt:

Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
Sekretariat:
tel. (22) 208 28 31 lub 38
fax. (22) 211 20 90
Polityka Prywatności