województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademia Psychologii Przywództwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.biznes.edu.pl
Grupa Firm Doradczych Values wraz ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej zapraszają do udziału w studium podyplomowym adresowanym do managerów średniego i wyższego szczebla. Jest to unikalny program uwzględniający praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Cechą wyróżniającą studium jest kompleksowe ujęcie, integrujące akademicki porządek z głęboko praktycznym podejściem - wynikającym z realnych wyzwań i problemów.

Więcej informacji:
http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa
Polityka Prywatności