Łódź, Polska

II stopień - Elementy terapii behawioralnej - zachowanie niepożądane i możliwości ich eliminowania (warsztaty przygotowujące do kursu kwalifikacyjnego)

Język wykładowy: polski
Polityka Prywatności