Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Język wykładowy: polski

Autyzm dziecięcy i zespół Aspergera należą do grupy tzw. całościowych zaburzeń neurorozwojowych, które dotyczą wielu sfer rozwoju i funkcjonowania dziecka. W przypadku autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera objawy dotyczą przede wszystkim zaburzeń interakcji społecznych, zaburzeń porozumiewania (dwustronnej komunikacji słownej i bezsłownej), występowania powtarzających się, ograniczonych i stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności. Pomoc dziecku z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinna być przemyślanym procesem, uwzględniającym aktualne kompetencje dziecka, jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne. W procesie wsparcia w rozwoju, najważniejsze jest nauczyciel, którego wiedza i umiejętności powinny gwarantować pozytywną i wspierającą postawę wobec dziecka, dlatego też proponowane przez nas kursy skoncentrowane są wyposażeniu nauczyciela w kompetencje warunkujące optymalizację i efektywność jego działań w tym obszarze.

Tematyka kursów obejmuje następujące kategorie:

  • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
  • Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Trening umiejętności społecznych
  • Wybrane metody terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Każdy z kursów płatny 49.00 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów kursów są publikowane na stronie internetowej - zgłoszenia należy realizować za pośrednictwem formularza on-line.

Polityka Prywatności