Poznań, Polska

Metodyka Zarządzania Projektami - PRINCE2 6th Edition Foundation

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Polityka Prywatności