Poznań, Polska

Przywództwo kontemplatywne - praktyka medytacji w życiu lidera

Język wykładowy: polski
Studia online Studia online
Przywództwo
Przywództwo (ang. leadership) – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy.
Polityka Prywatności