Poznań, Polska

Rekrutacja i selekcja – nowe wyzwania - rekrutacja online

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Polityka Prywatności