Poznań, Polska

Service Integration & Management (SIAM®) Foundation Zintegrowane zarządzanie usługami w środowisku wielu dostawców - szkolenie z certyfikatem EXIN SIAM® Foundation

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności