Poznań, Polska

Świadome zarządzanie profilami w social mediach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności