Poznań, Polska

System zarządzania jakością zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2015

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
System
System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy oraz realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność).
Polityka Prywatności