Wrocław, Polska

Gmina przyjazna inwestorom – efektywne planowanie rozwoju

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Cele kształcenia Przedstawienie teorii i praktyki z zakresu doboru inwestycji korzystnych dla rozwoju gminy oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Omówienie instrumentów przyciągania inwestorów i zwiększania korzyści z ich obecności w gminie.
Planowanie
Planowanie – proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć. Opisując bardziej szczegółowo, jest to projektowanie przyszłości, jakiej się pragnie, oraz skutecznych środków jej organizacji. Planowanie to również przewidywanie warunków działania w ramach określonych granic czasowych, wyznaczanie celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Zróżnicowanie horyzontu czasu, do którego odnosi się planowanie, a w związku z tym możliwości rozpoznania kwantyfikacji uwarunkowań działania prowadzą do wyróżnienia planowania strategicznego (długoterminowego) oraz planowania operatywnego (krótkoterminowego).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności