Wrocław, Polska

Kurs programowania w języku Java cz. 1

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Cele kształcenia Poznanie podstawowych elementów programowania w języku Java, zapoznanie z paradygmatem obiektowym programowania

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności