Wrocław, Polska

Kurs programowania w języku Java cz. 2

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Cele kształcenia Poznanie zaawansowanych elementów programowania w języku java, takich jak programowanie aplikacji internetowych, obsługa baz danych, tworzenie usług sieciowych, programowanie aplikacji funkcjonujących w urządzeniach mobilnych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności