Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Endoskopia - kurs praktyczny indywidualny (system modułowy)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System
System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy oraz realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność).
Polityka Prywatności