Częstochowa, Polska

Etyka w administracji skarbowej

Język wykładowy: polski
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Etyka
Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu.
Autor: Henryk Elzenberg
Etyka
Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi.
Autor: Søren Kierkegaard
Etyka
Etyka i uczciwość uległy erozji pod wpływem najstarszego zawodu świata: politycznej prostytucji.
Autor: Michael Connelly, Echo Park
Polityka Prywatności