Częstochowa, Polska

Statystyka opisowa w programie Excel

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka.
Autor: Krzysztof Mętrak
Statystyka
Normalność nie jest kwestią statystyki.
Sanity is not statistical. (ang.)
Statystyka
Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny.
Autor: Jean Rigaux

Kryteria przyjęć:

» UJD - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00
Polityka Prywatności