Częstochowa, Polska

Statystyka opisowa w programie Excel

Język wykładowy: polski
Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny.
Autor: Jean Rigaux
Statystyka
Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka.
Autor: Krzysztof Mętrak
Statystyka
Statystyka nie kłamie. Kłamią jedynie statystycy.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski, S@motność w sieci
Polityka Prywatności