Warszawa, Polska

Kurs doskonalący "Ruch dla uczenia się" (Move to learn)

Język wykładowy: polski
Zapraszamy na kurs doskonalący

PROGRAM PERCEPCYJNO-MOTORYCZNY „RUCH DLA UCZENIA SIĘ” (MOVE TO LEARN) – 20 godz.

Kurs dla: nauczycieli, nauczycieli-specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów; przygotowujący do pracy z dziećmi w wieku 3-15 lat według programu „Ruch dla uczenia się” (Move to Learn), umożliwiający:

  •  utrwalenie i wzbogacenie wiedzy uczestników na temat zasadniczych przyczyn i objawów opóźnienia neurorozwojowego wpływającego na rozwój i uczenie się dziecka
  •  poznanie teoretycznych założeń i praktyczne wykonanie pod superwizją sekwencji ruchów z programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn)

Skuteczność programu jest potwierdzona wynikami badań naukowych prowadzonych w kilku krajach świata.

W związku zainteresowaniem kolejną edycją kursu nabór trwa w trybie ciągłym. W miarę wpływania zgłoszeń będą przygotowywane kolejne edycje. Termin kursu zostanie zaproponowany po zebraniu się odpowiedniej liczby zgłoszeń. W przypadku zebrania się grupy 15-20 osób możliwa jest również realizacja kursu w terenie.  
Polityka Prywatności