Warszawa, Polska

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel kursu:

poszerzenie posiadanych kwalifikacji w zakresie opieki, wychowania i wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci.
Polityka Prywatności