Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademia Psychologii Przywództwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Akademia Psychologii Przywództwa to jednosemestralne studium podyplomowe w zakresie psychologii przywództwa i relacji w biznesie. Jest to unikatowy program studiów, adresowany do managerów średniego i wyższego szczebla, skoncentrowany na psychologicznych aspektach przywództwa.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220_rekrutacja_od_czerwca.jpg
Polityka Prywatności