Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studium przeznaczone jest dla osób pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz publicznych i prywatnych instytucjach finansujących opiekę zdrowotną. Wykładowcami są wybitni eksperci oraz doświadczeni praktycy zatrudnieni w urzędach centralnych, uczelniach wyższych, kancelariach prawnych, państwowych i prywatnych instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach informatycznych, polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności