Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Strona www: up.lublin.pl/4509/
Celem kursu jest zapoznanie uczestników i nabycie przez nich umiejętności związanych z sędziowaniem sportowych rajdów konnych. Zajęcia teoretyczne ma ją na celu zapoznanie uczestników z przepisami i regulaminem dyscypliny natomiast zajęcia praktyczne polegające na nauce obliczania prędkości, norm czasu, wypełnianiu kart weterynaryjnych oraz wyników końcowych. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności przeprowadzenia oceny i zasady klasyfikacji koni wytypowanych do konkursu Best Condition. Zdobędą ogólną wiedzę na temat wysiłku koni poddawanych obciążeniom wytrzymałościowym. Poznają znaczenia szczegółowej kontroli weterynaryjnej w kontekście dobrostanu koni. Efekty kształcenia pomogą kursantom w zrozumieniu odpowiedzialnej roli sędziego jaką pełni podczas rozgrywania zawodów. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego III klasy (najniższej) i może być powołany do komisji sędziowskiej na zawodach.
Polityka Prywatności