Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Lonżowanie Koni I i II stopnia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www: up.lublin.pl/4509/
Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zasadami lonżowania koni z wykorzystaniem różnego rodzaju wodzy pomocniczych. Celem lonżowania jest przyzwyczajenie koni do siodła, uprzęży, szkolenie bez obciążenia, budowa zaufania, wyuczenie posłuszeństwa, wyrobienie taktu, rozluźniania, kontaktu, zapewnienie ruchu koniom chorym, wspieranie szkolenia konia wierzchowego i zaprzęgowego. Uczestnik kursu będzie miał wiedzę dotyczącą zasad działania różnego rodzaju pomocy służących do lonżowania koni, zdobędzie również wiedzę dotyczącą analizowania biomechaniki chodu konia w zależności od jego budowy anatomicznej. Uczestnik kursu będzie potrafił dostrzec problemy związane z pracą z końmi trudnymi i młodymi.
Polityka Prywatności