Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Szkolenie Łączone dla Osób Wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www: up.lublin.pl/4509/
Polityka Prywatności