Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Dziedzictwo
Dziedzictwo – ogół wartości, w zależności od kontekstu: niemajątkowych lub także majątkowych, odziedziczonych po przodkach lub poprzednich pokoleniach.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Społeczeństwo
Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.
Historia
[Historia jest] (…) wykładem rozpoznanych dziejów.
Autor: Joachim Lelewel
Historia
Historia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy i wszechwiedzy.
Autor: Arthur M. Schlesinger, Jr., „Polityka”, 13 stycznia 2007
Społeczeństwo
Społeczeństwo, którego przeważająca część członków jest głodna i nieszczęśliwa, z pewnością nie może być kwitnące i szczęśliwe.
Autor: Adam Smith
Polityka Prywatności