Gdańsk, Polska

Kultura i Język Kaszubów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Kultura
Nasza kultura korzysta z technologii, które eliminują czekanie. Używamy mikrofalówek, faksów, telefonów komórkowych i żywności z torebek.
Autor: Abraham J. Twerski
Kultura
Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte.
Autor: Stefan Żeromski
Kultura
Kultura nie tylko w jogurcie.
Hasło reklamowe, reklama społeczna
Polityka Prywatności