Gdańsk, Polska

Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Polityka Prywatności