Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Arbitration and ADR Training Programme (Szkoła Arbitrażu i ADR)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Szkoła
Szkoła – jednostka oświatowo-wychowawcza zajmująca się, kształceniem i wychowaniem – zgodnie z podstawą programową i ustawą o oświacie;
Szkoła
Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.
Autor: Albert Einstein
Szkoła
Najlepszą szkołą jest doświadczenie.
Źródło: przysłowia arabskie
Szkoła
Szkoła średnia nie jest już dla dzieci.
High school is not for kids anymore. (ang.)
Polityka Prywatności