Kraków, Polska

Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na aplikacje prawnicze. Wymogi egzaminacyjne stawiane przed kandydatami powodują, iż oprócz wiedzy dotyczącej przepisów prawnych powinni oni umieć rozwiązywać określone typy zadań. W szczególności powinni potrafić posługiwać się argumentacją prawniczą podczas rozwiązywania kazusów, jak również rozwiązywać zadania testowe. Uczestnictwo w kursie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UJ daje możliwość nabycia takich umiejętności, jak również wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych dotyczących najbardziej kontrowersyjnych zagadnień będących przedmiotem egzaminu konkursowego na aplikację. Od wprowadzenia nowych form egzaminów na aplikacje prawnicze absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego osiągają w nich najlepsze wyniki w Polsce zaróno na aplikację ogólna jak i na aplikcje koropracyjne co jest związane ze sposobem prowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji, w szczególności uczenia przedmiotów dogmatycznych w oparciu o rozwiązywanie kazusów.
Polityka Prywatności