Toruń, Polska

Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Język obcy z elementami biznesu i prawa (poziom B1)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności