Toruń, Polska

Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Konwersacje - rozwijanie swobodnej komunikacji (poziom B1)

Język wykładowy: polski
Polityka Prywatności