Toruń, Polska

Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski prawniczy (poziom B1/B2)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Polityka Prywatności