Toruń, Polska

Kurs dokształcający w zakresie języka obcego dla pracowników administracji (poziom A1, A2, B1, B2)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności