Wrocław, Polska

Elementy psychologii twórczości – innowacyjne i aktywne metody pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Polityka Prywatności