Wrocław, Polska

Integracja treści czy wiedzy. Organizacja zajęć zindywidualizowanych na I etapie kształcenia

Język wykładowy: polski
Integracja
Ciągła integracja
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Polityka Prywatności