województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Sztuka autoprezentacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
Autor: André Maurois, Droga Królewska (1930)
Sztuka
Gdyby nie było kiczu, nie byłoby wielkiej sztuki. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby i życia.
Autor: Antoni Libera, Madame
Sztuka
evviva l'arte
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l'arte
Polityka Prywatności