Wrocław, Polska

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska w sztabach pododdziałów, oddziałów oraz innych komórkach organizacyjnych występujących w strukturach Sił Zbrojnych RP

Język wykładowy: polski
Polityka Prywatności