Warszawa, Polska

Kursy CDKO

Język wykładowy: polski
W OFERCIE EDUKACYJNEJ CENTRUM znajdują się kursy o różnorodnej tematyce, w tym m.in. przygotowujące oficerów do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia podpułkownika oraz kandydatów do służby poza granicami kraju (częściowo w języku angielskim z wykorzystaniem zasobów platformy e-learning`owej LMS ILIAS), kontaktów z mediami, MPHKZ, kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych, HNS, zarządzania i administrowania zasobami osobowymi, problematyce kadrowej, dla oficerów pionów szkolenia, mobilizacyjnej i uzupełnieniowej, analizy informacji oraz rozpoznania ogólnowojskowego i osobowego, ochrony wojsk w operacji, odzyskiwania personelu wojskowego, obszaru C3I.
Polityka Prywatności