Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kursy Obronne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz ich odpowiedników znajdujących się w strukturach urzędów marszałkowskich. Elastyczność programu kursów obronnych umożliwia także przeszkalanie pracowników referatów (biur) zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych na szczeblu powiatu i gminy, a także przedsiębiorstw. Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Proces kształcenia na kursie obronnym realizuje głównie Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa oraz Katedry Strategii i Geografii WBN, a także zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej.
Polityka Prywatności