Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kursy SJO

Język wykładowy: polski
Akademia Obrony Narodowej już od 30 lat organizuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców – przyszłych studentów AON oraz innych uczelni wojskowych i cywilnych. Od kilku lat poszerzamy naszą ofertę o kursy dla attache wojskowych akredytowanych przy ambasadach. Bogate zaplecze dydaktyczne, wieloletnie doświadczenie i indywidualne podejście do uczących się pozwalają doskonale przygotować uczestników kursów zarówno do egzaminu certyfikatowego, jak i do egzaminu STANAG 6001. Wyrazem uznania ministra obrony narodowej dla AON jest nadanie SJO – jako jedynemu ośrodkowi w WP – prawa do przeprowadzania egzaminu STANAG 6001 z języka polskiego. Studium specjalizuje się w indywidualnych formach pracy ze studentem. Nauczyciele akademiccy nie tylko uczą języka, lecz także zaznajamiają uczących się z polską tradycją, kulturą i historią (także z historią najnowszą). Program, terminy i miejsce prowadzenia kursów możemy dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników.
Polityka Prywatności