Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kursy Zarządzania Kryzysowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe kursy zarządzania kryzysowego dla osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym. Elastyczność programu kursów zarządzania kryzysowego umożliwia również przeszkalanie pracowników przygotowujących się do realizacji tych funkcji na szczeblu powiatu i gminy oraz przedsiębiorstw. CELE KURSU Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków, a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji publicznej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.
Polityka Prywatności