Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kursy doszkalające

Język wykładowy: polski
Kursy doszkalające to unikatowa oferta Akademii Obrony Narodowej. Kierowane są do wszystkich osób związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem i obronnością kraju: zarówno do żołnierzy zawodowych, cywilnych pracowników instytucji państwowych i wojskowych, jak i parlamentarzystów, kadr administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, kadr administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz wszystkich przedstawicieli jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązek prowadzenia spraw obronnych.
Polityka Prywatności