Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wyższe Kursy Obronne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Akademia Obrony Narodowej, wywiązując się z zadania powierzonego przez premiera RP, a następnie przez ministra obrony narodowej, polegającego na organizacji i prowadzeniu Wyższych Kursów Obronnych, otworzyła się na instytucje państwa oraz samorządy, kształcąc kadry administracji w zakresie bezpieczeństwa. Zasadnicze cele kształcenia obronnego na Wyższych Kursach Obronnych obejmują przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, kształtowanie umiejętności współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych, przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny oraz kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających kształceniu.
Polityka Prywatności