Gdynia, Polska

Morska Lokalna Akademia Cisco

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Morska Lokalna Akademia Cisco - kursy przygotowujące do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA).
Polityka Prywatności