Szczecin, Polska

Maritime English Center

Język wykładowy: polski

Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2

tel. +48 91 48 09 537

e-mail: mec@am.szczecin.pl

www.mec.am.szczecin.pl

Maritime English Center działa w zakresie organizowania kursów uzupełniających, podnoszących praktyczne umiejętności marynarzy w posługiwaniu się językiem angielskim jako językiem zawodowym. Organizowane przez MEC kursy są zgodne z wymogami znowelizowanej konwencji STCW 78/95 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) - programy kursów podlegają okresowym modyfikacjom dostosowującym do zmian stosownych przepisów.

MEC jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym firmy Marlins. Przeprowadzamy egzaminy komputerowe i ustne TOSE dla pracowników wszystkich działów statku.
Polityka Prywatności