Szczecin, Polska

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu

Język wykładowy: polski

Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 31-32

tel. 94 71 35 100, fax: 94 71 35 101

e-mail: mosk@am.szczecin.pl

www.mosk.am.szczecin.pl

Morski Ośrodek Szkoleniowy prowadzi szkolenia morskie w zakresie kursów żeglarskich i motorowodnych w standardzie ISSA Poland, PZŻ oraz PZMiNW. szkolenia dla załóg statków w zakresie kursów kwalifikacyjnych na wszystkich poziomach kompetencji zgodnie z wytycznymi Konwencji STCW, warsztaty szkoleniowe dla żeglarzy i sterników, szkolenia z zakresu finansów, szkolenia związane z informatyką, szkolenia BHP, szkolenia językowe (język angielski, język niemiecki). Ponadto oferuje do wynajęcia sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Polityka Prywatności