Szczecin, Polska

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego

Język wykładowy: polski

Adres: 71-717 Szczecin, ul. Dębogórska 7/8

tel.: +48 91 428 01 25, +48 91 428 17 65

e-mail: osrm@am.szczecin.pl

www.osrm.am.szczecin.pl

To jeden z największych polskich ośrodków, w którym prowadzone są szkolenia z różnych dziedzin: bezpieczeństwa, ratowania życia, ochrony zdrowia i środowiska morskiego.

Polityka Prywatności