Szczecin, Polska

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

Język wykładowy: polski

Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1­-2

tel.: +48 91 48 09 715, +48 91 48 09 716, +48 91 48 09 717

e-mail: sdko@am.szczecin.pl

www.sdko.am.szczecin.pl

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich zajmuje się organizacją szkoleń dla marynarzy floty handlowej, które są organizowane w oparciu o wymagania Konwencji STCW i inne przepisy międzynarodowe. Poziom kształcenia realizowanego w studium potwierdzony jest stosownymi certyfikatami uznania co powoduje, że uzyskiwane kompetencje zawodowe i certyfikaty są doceniane i honorowane na całym świecie.

Zakres działalności szkoleniowej jest bardzo szeroki. Marynarze mogą realizować zarówno krótkie przeszkolenia specjalistyczne jak i wielomiesięczne szkolenia kwalifikacyjne, umożliwiające uzyskanie dyplomów oficerskich w żegludze międzynarodowej.

Kilkadziesiąt lat doświadczenia na rynku usług szkoleniowych i stały dostęp do bazy dydaktyczno-naukowej Uczelni powodują, że SDKO może przygotować różnorodne propozycje szkoleń odpowiadając na specyficzne zapotrzebowanie sektora morskiego.

Polityka Prywatności