Wrocław, Polska

Certyfikowany instruktor szkolenia psów metodami pozytywnymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Każdy pies wymaga szkolenia, by funkcjonować dobrze w systemie rodzinnym i społecznym. Celem kursu jest wykształcenie instruktorów, którzy będą mogli doradzić właścicielom psów, jak bez użycia przemocy (i z zaangażowaniem całej rodziny) przygotować psa do życia w środowisku miejskim, wskażą możliwe sposoby wspólnego spędzania czasu z czworonogiem oraz uzyskają kompetencje do prowadzenia szkoły dla psów i ich właścicieli. Wykształcenie dobrego instruktora jest więc sposobem na poprawę dobrostanu zarówno zwierząt, jak i ludzi z którymi psy żyją i się spotykają. Oferta obejmuje 50 godzin zajęć teoretycznych zakończonych egzaminem upoważniającym do przystąpienia do zajęć praktycznych (100 godzin). Zaliczenie egzaminu praktycznego daje upoważnienie (druki MEN) do wykonywania zawodu „treser psów".
Polityka Prywatności