Wrocław, Polska

Diagnoza inteligencji w praktyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Zdobycie praktycznych umiejętności, które umożliwią absolwentom psychologii wykonywanie i interpretowanie diagnozy inteligencji legalnymi i dostępnymi narzędziami psychometrycznymi.
Diagnoza
diagnoza (medycyna)
Polityka Prywatności